บทความ

เพลิดเพลินกับอากาศบริสุทธิ์: Wombat Millie ในทัวร์


“ การเดินที่สนุกการเดินที่สวยงามฉันสามารถเห็นโลกกว้างกว้างใหญ่มากมาย!” ดูเหมือนว่าวอมแบตมิลลี่จะร้องเพลงในวิดีโอนี้และวิ่งอย่างมีความสุขข้ามสนามหญ้ากับเจ้าของของเขา

เด็กชายตัวเล็ก ๆ รีบวิ่งตามตากล้องและมองเข้าไปในอุปกรณ์บันทึกภาพด้วยดวงตาขนาดใหญ่ของเขา ตอนนี้แล้วสัตว์ที่มีไหวพริบจะพักสักครู่แล้วเดินต่อไปอีกครั้ง Sooo หน้าหวานน้ำตาล! เพื่อจูบ!

Wombat: ผู้อาศัยในประเทศออสเตรเลียที่มีเคราเล็กน้อย

วีดีโอ: สมผสอากาศบรสทธ ทามกลางขนเขา ณ อนสดารสอรท เชยงใหม (สิงหาคม 2020).